Bất động sản VIP

Không tìm thấy thông tin yêu cầu.

TẤT CẢ BẤT ĐỘNG SẢN

Bán đất thổ cư xã Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất 200m2 Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất 320 triệu thôn Mỹ Cụ, Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Nhượng 168 m2 đất tại thôn 4 Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cần bán đất diện tích 180m2 thôn Đồng Quán, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất 180m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất 180m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cần bán gấp lô đất 180m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cần bán lô đất 199m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cần bán đất 230m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Cần bán gấp 6 lô đất diện tích 174m2 – 195m2 ở Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cần bán đất giá ưu đãi 106.5 m2 Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán lô đất 150m2 ngay đường vào thôn Huê, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Cần bán lô đất thôn 8 làng Vạn Hóa, Hoa Động, Thủy Nguyên 250,2m2

Nhượng đất tại Hoa Động Thủy Nguyên Hải Phòng 100m2 thôn Đường Đá

Cần bán đất Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng 230m2 thôn Giữa

Cần bán đất Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng 200m2.

Bán lô đất 100m2 tại xã Dương Quan, Thủy Nguyên Hải Phòng

Cần bán lô đất 256m2 tại Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất 158m2 tại thôn Thầu Đâu, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô đất 100m2 tại thôn Bấc Vang, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất tại xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất thổ cư xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất tại xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất 80m2 gần VSIP Dương Quan, Thủy Nguyên Hải Phòng,thôn Bấc Vang.

Chuyển nhượng lô đất đội 2 Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất City View , Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất diện tích 150m tại Tân Dương Thủy Nguyên Hải Phòng