Bất động sản VIP

Không tìm thấy thông tin yêu cầu.

TẤT CẢ BẤT ĐỘNG SẢN

Cần bán đất tại Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 196m2.

Bán đất tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng 145m2

Bán đất đẹp, giá rẻ Hoa Động, Thuỷ Nguyên,Hải Phòng 286m2 gần Visip

Nhượng đất Hoa Động,Thủy Nguyên, Hải Phòng 90 m2 thôn Huê

Bán lô đất Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng 130m2

Cần bán lô đất 180m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cần bán gấp lô đất 111.5m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất thổ cư  Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng 150m2 gần cầu Nam Triệu Giang

Bán đất thổ cư tại làng Huê, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất 100m2 thôn Lâu Làng, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán lô đất 208m2 tại làng Bính, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất 70m2 Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán lô đất 79m2 thôn Đông Đức, xã Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán lô đất 95m2 tại thôn Huê, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán lô đất thổ cư 100m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán đất thổ cư tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100m2

Bán đất thôn Lâu Làng, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100m2

Cần bán lô đất 111.5m2 tại thôn Huê, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Cần bán đất thổ cư 70m2 thôn Huê, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô đất 64m2 tại xã Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất chung cư Huê, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cần bán đất 250m2 tại xã Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán 04 lô đất tại khu làng Trung thôn Huê, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán lô đất 105m2 Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bán đất 100m2 Hoa Động, thủy Nguyên, Hải Phòng, tại thôn Huê.

Bán đất thổ cư tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Bán lô đất 208m2 tại Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng, làng Bính.

Bán đất thổ cư, trong khu đô thị Bắc Sông Cấm, Thủy Nguyên, Hải Phòng