Gò gai

Cần cho thuê nhà mặt đường Gò Gai, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 75m2

Dự án: Gò gai

Cần bán đất Gò Gai Núi Đèo Thủy Nguyên, Hải Phòng 100m2

Dự án: Gò gai

Cần bán đất Gò Gai Núi Đèo, Thủy Nguyên lô 74N5 – 300m2

Dự án: Gò gai