Cần cho thuê nhà mặt đường Gò Gai, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 75m2

Dự án: Gò gai

Tư vấn đầu tư các dự án quanh Bắc Sông Cấm Thủy Nguyên Hải Phòng

Dự án: Dự án Bắc Sông Cấm

Cần bán đất Gò Gai Núi Đèo Thủy Nguyên, Hải Phòng 100m2

Dự án: Gò gai

Bán đất biệt thự tại khu đô thị Quang Minh, Thủy Nguyên Hải Phòng

Dự án: Dự án Quang Minh

Cần bán đất Gò Gai Núi Đèo, Thủy Nguyên lô 74N5 – 300m2

Dự án: Gò gai